nuimti

nuimti
nuvalyti a. n.
nudagoti (tarm.), nudaryti (menk.), nudoroti, nuimti, nukuopti (tarm.), nuvokti, suvalyti (tarm.)

Lietuvių kalbos sinonimų žodynas. 2014.

Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • nuimti — nuim̃ti, nùima (nùema), nùėmė I. tr. 1. pašalinti; nutraukti: Pūtė toks didelis vėjas, jog reikėjo nuimti visas bures J.Balč. Medinis tiltas, pradėjus šalti arba ledams eiti, būdavo išardomas ir nuimamas rš. Nuėmė jam pančius SkvApD22,30. Nu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nuimti — nuim̃ti vksm. Nuim̃k lėkštès nuo stãlo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • apykojė — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: apýkojė Kirčiuotė: 1 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: lietuvių Pateikta: 2012 07 15. Atnaujinta: 2014 03 25. Reikšmės ir vartosena Apibrėžtis: ant čiurnos nešiojamas papuošalas, paprastai… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

 • nukelti — nukelti, nùkelia, nukėlė 1. tr. nuimti ką buvusį uždėtą: Nukelk nuo prieždos kruopas Paį. Ir nukėlė tymo balną nuo bėro žirgelio JV1073. Tie velniai, ištrūkę iš krepšio, kalvėj stogą nukėlė ir nuė[jo] in pragarą BsPIV25. Šiemet bulbų daug ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nurinkti — nuriñkti, nùrenka (nureñka), o tr. K 1. N, DŽ renkant visus nuimti: Dabar ir aviečiai nedideli – pirmieji nurinktì visi Ob. Prieš rugių pjovimą reikia tas uogas nuriñkt Rm. Jau baigia avietes nuriñkti Brž. Juoduosius serbentus nurinkaũ Jrb …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nuėmimas — nuėmìmas sm. (2); SD388 1. → nuimti I 1: Vainikėlio nuėmimas, gyvenimo permainymas LTR(Rm). Stogo nuėmìmas (nuplėšimas) nedaug atsieis Brt. | Nuobaudos nuėmimas TTŽ. | refl.: Padėkok kepurės nusiėmimu Vaižg. 2. → nuimti I 3: Derliaus nuėmimas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apimti — apim̃ti àpima (àpema, apìema, apiema), àpėmė (apìėmė, apiemė) J tr. 1. SD197, K kiek nuo paviršiaus paimti, aprinkti: Aš visų [giliukų] nerenku, paviršį àpimu tik Bsg. | prk.: Žvirbliai paviršiuo visus rugius àpėmė (aplesė) Šts. 2. nuimti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nudengti — 1 nudeñgti, ia (nùdengia Prn), nùdengė tr. 1. R4, K nuimti uždangalą, padaryti nebeuždengtą: Puodą nudeñgti KI4. Nudeñk gubas – geriau apsausės Rm. Reik apynių kerus arba šaknis nudengti S.Dauk. | prk.: Nakties nuodengi tamsybę Mž481. | refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nugriebti — nugriẽbti, ia, nùgriebė 1. tr., intr. nučiupti, nutverti: Atlėkė varna, nugriebė kepurę su pinigais ir nunešė BsMtI118. Nugriebė jai karštom replėm už liežuvio ir – laikyt BsMtI19. Baimė ima, kad vanagas karvelius nenugriebtų Gž. | Skutėjas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nuimtuvas — nuimtùvas sm. (2) PolŽ22 tech. mašinų dalis kam nuimti: Universaliais hidrauliniais nuimtuvais galima nuimti žymiai greičiau nuo mašinų velenų standžiai užpresuotas detales sp …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nujungti — nujùngti 1. tr. nuimti (jungą): Nujùngiau jungą nuo jaučių J. 2. tr. nukinkyti: Jau tėtis parvažiavo, reikia eiti arklio nujungt Grž. 3. tr. nuimti (prilipusį): Reik mokėjimo velėną nujungti nu lopetos Ggr. 4. intr. nusigyventi: Jis kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”